DESPRE PROIECT

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on skype
Skype

În România, de o vreme încoace a apărut o mentalitate dăunătoare pentru societate, care susține că “școala-i pentru proști” și că diploma de studii n-are nicio valoare, putând fi înlocuită cu șmecheria, cu combinațiile și cu tot felul de afaceri dubioase care să asigure succes și bani.

Societatea nu poate sta indiferentă la răspândirea unor asemenea idei, pentru că “puţinătatea spiritului naşte monştri”, după cum spune filosoful Petru Creția. Tocmai de aceea, derularea de programe de formare profesională și de încurajare a proiectelor care au în componentă învățarea pe tot parcursul vieții sunt vitale pentru sănătatea societății românești.

ASSOC, ținând cont și de specificul economico-social al Regiunii Nord-Vest, s-a concentrat pe identificarea de soluții, iar proiectul “Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră!” este una dintre ele.

Proiectul “Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră!” (POCU/726/6/12/135494), pe care Asociația ASSOC l-a lansat în 1 martie 2021 se concentrează tocmai pe oferirea de oportunități de învățare și profesionalizare pentru cei care au părăsit timpuriu școala ori nu au o calificare. Din experiența proiectelor anterioare, specialiștii ASSOC au constatat că abandonul şcolar produce efecte în lanț.

Chiar un raport al Comisiei Eurpene a subliniat că “reducerea cu numai un punct procentual a ratei europene medii de părăsire timpurie a şcolii ar permite economiei europene să dispună în fiecare an de aproape o jumătate de milion de tineri lucrători calificaţi.”

Obiectivul echipei constă în “îmbunătăţirea accesului egal la învăţare pe tot parcursul vieţii şi actualizarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi a competentelor angajaţilor, prin implementarea de măsuri integrate şi flexibile prin care se accordă sprijin pentru participarea la programe de formare profesională continuă pentru 660 angajaţi (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), cu domiciliul/reședința în Regiunea NV, cu accent pe adulţii cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural, persoane cu vârsta de peste 40 ani.”

Pe durata derulării proiectului, membrii echipei și-au propus să organizeze activități care să sprijine formarea profesională a minim 422 de persoane în obținerea unei calificări în meseria de tapițer și inițierea unui număr de 238 de participanți în dezvoltarea de competențe informatice.

De asemenea, sunt prevăzute și alte activități suport, cum sunt cele de consiliere profesională și tutorat, de informare și conștientizare a importanței formării profesionale și de continuare a studiilor. Ca efect direct, prin proiect se urmărește ca 66 persoane dintre cele 528 să fie orientate pentru înscrierea la studii/cursuri de formare, la încetarea calității de participant, iar min. 32%, adică 22 din cele 66 să fie înscrise la studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant, cu nivel scăzut de calificare.