ACTIVITĂȚI

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on skype
Skype

Modologia de implementare a proiectului a fost gândită astfel încât să răspundă obiectivelor și cerințelor grupului țintă. Implementarea are în vedere acțiuni de planificare, execuție, monitorizare activități, în baza graficului de activități, buget, instrumente de monitorizare și control, inclusiv stabilirea clară a termenelor de desfășurare a activităților, gestionare tehnico-financiară a proiectului, asumarea prealabilă a responsabililor pentru fiecare activitate.

Sprijin

Activitatea 1 – în cadrul activității A1 se vor recruta 660 persoane care vor beneficia de consiliere profesională și tutorat pentru încurajarea participării la programele de FPC (din care minim 383 de persoane vor fi încadrate pe o funcție corespunzătoare unei calificări mai avansate);

Învățare

Activitatea 2 – în cadrul activității A2, grupul țintă va beneficia de sprijin pentru participarea la programe de FPC (prin care minim 528 persoane vor fi certificate urmare a sprijinului acordat);

Conștientizare

Activitatea 3 – echipa va organiza în randul persoanelor vizate prin proiect campanii/acțiuni de informare și conștientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC (în urma cărora minim 66 de persoane vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant);

Management

Activitatea 4 – Este aferentă managementului de proiect;

Activitatea 5 – Activitățile sunt dedicate chestiunilor administrative, iar termenele de realizare țin cont de durata de obținere a rezultatelor şi de resursele puse la dispoziție prin proiect.