PROIECT

“Învățare continuă, o decizie bună pentru carieră!”
POCU/726/6/12/135494

DURATĂ

Durată de implementare:
01.03.2021 – 28.02.2023

VALOARE

Valoare totală proiect:
4.727.078,00 lei

COFINANȚARE

Valoare cofinanțare UE:
4.018.016,29 lei

BENEFICIAR

Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC

PARTENERI

NOUTĂȚI

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Echipa și-a propus “îmbunătăţirea accesului egal la învăţare pe tot parcursul vieţii şi actualizarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi a competentelor angajaţilor, prin implementarea de măsuri integrate şi flexibile prin care se acordă sprijin pentru participarea la programe de formare profesională continuă adulţilor cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural, cu vârsta de peste 40 ani, cu domiciliul/reședința în Regiunea NV.”

+ 0
Formare ProfesionalĂ
+ 0
CURS CALIFICARE TAPIȚERI
+ 0
DEZVOLTARE COMPETENȚE DIGITALE
+ 0
ORIENTARE SPRE STUDII